Nederlandse Vereniging
voor

Humanistische Neuro
Linguïstische Psychologie

Welkom

De NvHNLP is een belangenvereniging voor mensen die zelf NLP & HNLP (Master) Practitioner zijn, voor coaches die NLP & HNLP gebruiken in hun coachpraktijk/werk en voor Trainers/Opleiders op het NLP & HNLP vlak of dit actief gebruiken in hun trainingen. We zullen informatie geven over NLP & HNLP, de geschiedenis, ontwikkelingen, aangrenzende gebieden en toepassingen. Er komt een database achter te hangen die op 3 niveaus (oplopende toegang) toegankelijk wordt 

Het is het doel van de NvHNLP om de kwaliteit, ontwikkeling en bevordering van de toepassing van HNLP, zowel landelijk als internationaal, te ondersteunen en uit te bouwen en haar leden hierin ten volle te betrekken en onderdeel van uit te laten maken. Met de oprichting van de NvHNLP is gevolg gegeven aan de wens en roep...Meer

 

*Nieuws* 

Zoals eerder aangegeven en inmiddels bekend onder veel NLP-ers en HNLP-ers, trainers, coaches en overige professionals kunnen we nu bevestigen: de NvHNLP is een feit!

De Nederlandse vereniging voor Humanistische Neuro Linguïstische Psychologie was al officieel opgericht maar de website is nu ook online. We zijn dus “in business”...Meer